# 9788074006586

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

Dostupné

Další informace
Výrobce C. H. Beck
Autor Nehudková, Obrovská, Šamánek, Urbániková
EAN 9788074006586
ISBN 978-80-7400-658-6
Vaše cena 490 Kč
Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu.

Zboží přidáno do košíku!