# 9788086727141

Chcete mluvit česky? 1 - francouzská verze

Dostupné

Další informace
Výrobce Harry Putz
Autor Čechová E., Remediosová H.
EAN 9788086727141
ISBN 978-80-86727-14-1

Vaše cena 431 Kč

Běžná cena 479 KčUčebnice obsahuje:

Úvod do české fonetiky
Úvodní ilustrovaná lekce (Lekce 0) „Poslouchejte a opakujte“
15 lekcí - 15 tematických celků; každá lekce je pojata jako tematická jednotka
Základní společenské fráze „Co říkáme“
Veřejné nápisy
Gramatické tabulky
Klíč řešení ke všem cvičením včetně překladu dialogů v lekcích 1-6 pro snazší porozumění českým větám na začátku vašeho studia
Česko-cizojazyčný slovníček
Gramatický rejstřík
3 celostránkové ilustrace k popisování

V úvodní ilustrované lekci student jen opakuje po pedagogovi nebo audionahrávce jednotlivá slova, slovní spojení a věty k nacvičování správné výslovnosti. Memorováním si zároveň osvojuje gramatické tvary, což mu pomůže v pozdějších lekcích v gramatickém učivu.

Každá lekce má následující strukturu:

Základní slovní zásoba lekce
Gramatika (Gr)
Dialogy a cvičení (Cv) o ovládnutí gramatiky
Text 1 a Text 2 vztahující se k tématu lekce
Cvičení k procvičení lexika a větných struktur (Cv)
Modelové konverzace („Mluvní cvičení“)

Zboží přidáno do košíku!