# 9788073583712

Maturita z českého jazyka a literatury Ústní zkouška

Dostupné

Další informace
Výrobce Didaktis
Autor Adámková P.
EAN 9788073583712
ISBN 978-80-7358-371-2

Vaše cena 224 Kč

Běžná cena 249 Kč

Nová příručka zaměřená na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je určena zejména žákům 4. ročníků středoškolských oborů zakončených maturitní zkouškou. Je možné s ní pracovat také průběžně od 1. ročníku. Lze ji využít k samostudiu i ke společné práci s vyučujícím v hodině.
Obsahuje tyto části:
Umělecké texty – informace o 40 literárních dílech a jejich autorech a stručný rozbor výňatku z každého daného díla
Neumělecké texty – stručná charakteristika jednotlivých funkčních stylů a rozbor výňatku z 10 textů (dvou textů od každého stylu)
Analyzované výňatky bez komentářů – soupis všech analyzovaných výňatků v „čisté" formě bez jakýchkoli komentářů, určený pro aktivní práci žáka
Klíčovou část tvoří informace o uměleckých textech. Najdete zde celkem 40 děl české i světové literatury napříč literárním vývojem. Jedná se o díla, která se velmi často objevují na školních seznamech děl, z nichž si žáci sestavují své osobní seznamy četby k maturitě. Každý text je zpracován velmi komplexně a přehledně – tak aby se žáci vždy snadno zorientovali a dokázali rychle najít právě ty informace, které požaduje jejich škola. Informace se liší i barevně: na červeném podkladě najdete informace o autorovi, na zelném o díle, na modrém analýzu výňatku z díla. V celé příručce používáme jednotný a přehledný systém podnadpisů a u analýzy výňatků rovněž stálé barvy a číselné indexy. Rozebíráme:
U uměleckých textů: téma a motivy, postavy, vyprávění, příp. veršovou výstavbu či strukturu textu, jazyk, tropy, figury a další stylistické prostředky; v závěru je výňatek zasazený do kontextu díla a určený literární druh a žánr textu
U neuměleckých textů: téma textu, komunikační situaci, v níž vznikl, slohový postup, slohový útvar, strukturu textu a užité jazykové prostředky.
Aby si žáci mohli vyzkoušet práci s textem sami a bez vlivu našeho rozboru, jsou v závěru příručky uvedeny všechny užité výňatky v „čisté" podobě bez poznámek a komentářů.
V bočním sloupci uvádíme ke každému dílu doplňující zajímavé informace a fotografie z filmů, divadelních představení apod.
V rámci online podpory jsme pro vás připravili ke stažení analyzované výňatky bez komentářů a předlohu k záznamu četby.

Zboží přidáno do košíku!