Vážení zákazníci, kamennou prodejnu jsme z nařízení vlády museli uzavřít, v pracovní dny od 10 do 14 hodin ale slouží jako výdejní místo pro vaše eshopové objednávky. I nadále je možné doručení objednávek prostřednictvím PPL nebo Zásilkovny. Děkujeme a přejeme pevné zdraví.
 
# 8594059321725

Nová literatura 3 pro střední školy Pracovní sešit 1+2

Dostupné

Další informace
Výrobce Didaktis
Autor Borovička L.
EAN 8594059321725
ISBN Ne

Vaše cena 287 Kč

Běžná cena 319 Kč

Pracovní sešity přímo navazují na učebnici. V každé jejich části naleznete úlohy seřazené od těch nejjednodušších faktografických až po náročnější úlohy pracující s konkrétním výňatkem z literárního díla, u nichž je třeba textu porozumět, vnímat ho v kontextu díla a interpretovat jeho dílčí části i celek.

Úlohy jsou velmi pestré, což podporuje různé způsoby uvažování i odlišné postupy při zpracování informací. Vedle prostého zápisu řešení se dopisují do textů vynechané údaje, opravují se faktické chyby, doplňují se tabulky či schémata, pracuje se s obrazovým materiálem a řada úloh vychází i z poslechových ukázek. Za každou kapitolou se pak nachází dvoustrana opakování, která umožní ověřit si nabyté vědomosti, příp. odhalit nedostatky.

Cíle pracovních sešitů Nová literatura 3 pro střední školy jsou:

ověřit znalost učiva z výkladu v učebnici a rozvíjet u žáků schopnost analyzovat umělecký text
připravit žáky ke společné části maturity (do pracovního sešitu jsou pravidelně zařazovány typy testových úloh užívané v ostrých maturitních testech a při analýzách výňatků uměleckých textů se operuje s kategoriemi ústní zkoušky, např. s časem, prostorem, kompozicí, vypravěčem, veršovou výstavbou, uměleckými prostředky apod.)
rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků
motivovat žáky k četbě, vytvořit u nich kladný vztah k literatuře a ke čtenářství
Pracovní sešity jsou provedeny celobarevně a využívají barvy pro odlišení funkce úloh, takže se můžete už na první pohled podle barvy rozhodnout, které úlohy ve které třídě plnit.

Červeně jsou označeny úlohy zaměřené na faktografické údaje. Obvykle mají oporu v učebnici, případně v menší míře vyžadují dohledání informací v externích zdrojích.
Modré úlohy ověřují znalost literárněvědných pojmů bez jejich aplikace na konkrétní text. Zaměřují se na nové pojmy dané kapitoly, ale i na opakování starších pojmů souvisejících s dílem daného autora.
Žluté úlohy pracují s konkrétním výňatkem z díla. Část úloh je zaměřena na porozumění obsahu textu, část na analýzu textu (využívá se mj. kategorií z ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, například zasazení výňatku do kontextu díla; čas, prostor, postavy, umělecké prostředky). Tyto úlohy jsou zaměřeny na aplikaci dovedností.
Podle potřeb konkrétní třídy a vyspělosti žáků tak můžete například zadat červené a modré úlohy za domácí úkoly a společně ve třídě vypracovat jen žluté úlohy, případně některou z barev zcela vynechat.

Zboží přidáno do košíku!