# 1A-12

Písanka 1. díl - Čteme a píšeme s Agátou

Dostupné

Další informace
Výrobce Nová škola, s. r. o.
Autor Doležalová A. B., Novotný M.
EAN Ne
ISBN Ne

Vaše cena 22 Kč

Běžná cena 24 Kč

Písanky obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Metodicky je vždy nejdříve zařazeno seznámení s daným písmenem, pak jeho správná vazba ve slabikách či slovech, dále navazuje přepis, psaní podle obrázků s nápovědou a nakonec autodiktát, tedy samostatné psaní podle obrázků. Postupně jsou žáci vedeni k opisu a přepisu vět, jednoduchým odpovědím na otázky a základům vysuzování. Výuka velkých tvarů vázaného písma je zařazena ve 3. díle Písanky, kdy se žáci na konci 1. ročníku po zafixování psaní malých tvarů vázaného písma mohou lépe soustředit na obtížnější velké tvary. Písmena jsou za sebou řazena podle tvarových skupin.

Zboží přidáno do košíku!