# 9788073933883

Dějiny 20. století - dějepisný atlas pro ZŠ a VG

Dostupné

Další informace
Výrobce Kartografie Praha
Autor Mandelová H.
EAN 9788073933883
ISBN 978-80-7393-388-3

Vaše cena 134 Kč

Běžná cena 149 Kč

Titul, který je další součástí ucelené řady dějepisných atlasů určené pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Zahrnuje období od r. 1918 do současnosti. Úvodní část je věnována politické, hospodářské a vojenské spolupráci států světa, politický a kulturní vývoj v Evropě a mimoevropských oblastech je zobrazen v časových přímkách. Mapová část se skládá z 10 oddílů. Každý obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky, barevné dějepisné mapy, barevné ilustrace architektury, vědy, umění a fotografií významných osobností. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů.

Přehled kapitol:

I. Zrod Versailleského systému (1918–1923)

II. Mezi světovými válkami (1918–1939)

III. Zlatá dvacátá léta (1920–1929)

IV. Od krize hospodářské ke krizi společenské (1929–1939)

V. Svět ohrožený fašismem a nacismem (1939–1943)

VI. Cesta k vítězství nad fašismem a nacismem (1943–1945)

VII. Rozdělený svět (1945–1989)

VIII. Od železné opony k pádu komunismu (1945–2000)

IX. Spolupráce a konflikty na sklonku tisíciletí (2. poloviny 20. století)

X. Konflikty v pohybu (2. polovina 20. století)

Zboží přidáno do košíku!