Otevírací doba v ZÁŘÍ: 1. až 17. září otevřeno v pondělí až pátek od 10 do 18 hodin.
 
# 9788074006715

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Dostupné

Další informace
Výrobce C. H. Beck
Autor Chaloupková H., Holý Petr
EAN 9788074006715
ISBN 978-80-7400-671-5
Vaše cena 990 Kč
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu.
Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).

Zboží přidáno do košíku!