# 9788074883514

ÚZ č. 1317 - Životní prostředí

Dostupné

Další informace
Výrobce Sagit
Autor Ne
EAN 9788074883514
ISBN 978-80-7488-351-4

Vaše cena 294 Kč

Běžná cena 327 Kč

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Změnami byl dotčen zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o náhradě škody způsobené chráněným živočichy, a některé další zákony. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

Zboží přidáno do košíku!