# vpohodecj

Přijímačky v pohodě 9 Český jazyk a literatura

Dostupné

Další informace
Výrobce Taktik
Autor Ne
EAN Ne
ISBN Ne

Vaše cena 188 Kč

Běžná cena 209 Kč

Pracovní sešit Přijímačky 9 - Český jazyk a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáka na Jednotou přijímací zkoušku na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v Jednotné přijímací zkoušce.

Vypracovaná řešení a odpovědní archy získáte po zaregistrování a zadání přístupového kódu na studium.vpohode.cz.


Pracovní sešit je rozdělen na dvě části:

První část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované v Jednotné přijímací zkoušce.
Druhá část je tvořena typovými úlohami z různých témat procvičovaných v první části, uspořádaných do 10 ukázkových testů.


Na vypracování 50 bodového testu má žák 60 minut. V kapitolách a testech jsou použity otevřené, dichotomické (výběr ze dvou odpovědí), multiple-choice (výběr z více možných odpovědí), přiřazovací a uspořádací úlohy.Kapitoly a testy odpovídají svou strukturou typologii úloh u zkoušky.
Kompletní shrnutí učiva dané látky před každou kapitolou.
Ke cvičením přidány vždy dvojice řešených a neřešených příkladů.
Množství úloh různých typů, které jsou testované v přijímacím řízení.
Množství ukázkových testů k procvičovaným tématům.
Záznamové archy pro ostré procvičování, jako u zkoušky.


Pracovní sešit Přijímačky 9 - Český jazyk a literatura obsahuje:Předmluva a úvodní informace
Pravopis
Tvarosloví
Skladba
Významy a tvoření slov
Porozumění textu
Analýza textu
10 ostrých testů
Záznamové archy


Počet stran: 188 celobarevných stran A4

Zboží přidáno do košíku!