# 9788075025418

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání

Dostupné

Další informace
Výrobce Leges
Autor Bohuslav L. a kol., Gřivna T.
EAN 9788075025418
ISBN 978-80-7502-541-8

Vaše cena 225 Kč

Běžná cena 250 Kč

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního včetně trestní odpovědnosti mladistvých, trestní odpovědnosti právnických osob a oblast mezinárodní justiční spolupráce.

Ve čtvrtém vydání byla sbírka aktualizována v návaznosti na rozsáhlé novelizace trestních předpisů a recentní judikaturu a doplněna na současných 580 příkladů.

Pod zadáním každého příkladu je dostatek prostoru pro poznámky.

Sbírka příkladů je povinnou literaturou pro studenty magisterského studia na pražské právnické fakultě, může však posloužit všem zájemcům o trestní právo, kteří si chtějí své teoretické poznatky ověřit na řešení konkrétních příkladů.

Zboží přidáno do košíku!