Otevírací doba v ZÁŘÍ: 1. až 17. září otevřeno v pondělí až pátek od 10 do 18 hodin.
 
# 9788072387670

Prvouka pro 2. ročník ZŠ - příručka učitele

Dostupné

Další informace
Výrobce Fraus
Autor Dvořák D., Dvořáková M., Stará J.
EAN 9788072387670
ISBN 978-80-7238-767-0

Vaše cena 359 Kč

Běžná cena 399 Kč

Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz.

Nejrozsáhlejší prostor je věnován podrobným popisům možných činností a her ke každé stránce učebnice. Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem - společnou výuku celé třídy, samostatnou práci dětí (případně s využitím pracovních listů), učení ve dvojicích a kooperativní aktivity ve skupině, náměty na domácí úkoly a spolupráci s rodiči a komunitou. Jsou zařazeny i tipy na projekty. Kromě toho příručka učitele uvádí ke každému tematickému celku řadu rozšiřujících informací a zajímavostí pro učitele a odkazy na další literaturu a zdroje v internetu. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran učebnice na příslušných místech příručky.

Zboží přidáno do košíku!