# 9788026206040

ŠPL 22 - Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy

Dostupné

Další informace
Výrobce Portál
Autor Frančíková R., Štanclová E.
EAN 9788026206040
ISBN 978-80-262-0604-0

Vaše cena 134 Kč

Běžná cena 149 Kč

Dvojice zkušených autorek připravila soubor pracovních listů s komplexním a podrobným zadáním, které přinášejí množství nápadů na činnosti, tipy na motivaci k těmto činnostem, úkoly a otázky pro další možné rozvíjení uvedených motivů. Zadání uvádí potřebné pomůcky a zvolené cíle, činnosti se vyváženě věnují rozvoji slovní zásoby a řečového projevu, grafomotorických dovedností, orientaci na ploše a dalším dovednostem, s důrazem na procvičování a upevňování schopností, které děti uplatňují, resp. očekává se, že je budou uplatňovat, na začátku povinné školní docházky. Publikace je určena pedagogům v MŠ a prvních ročnících ZŠ.

Zboží přidáno do košíku!