# 9788026213376

ŠPL 26 - Už se těším do školy

Dostupné

Další informace
Výrobce Portál
Autor Košek Bartošová I., Křováčková B.
EAN 9788026213376
ISBN 978-80-262-1337-6

Vaše cena 152 Kč

Běžná cena 169 Kč

Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do
čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší
kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky.

Zboží přidáno do košíku!