# 9788071964681

Mechanické kmitání a vlnění pro gymnázia + CD

Dostupné

Další informace
Výrobce Prometheus
Autor Lepil O.
EAN 9788071964681
ISBN 978-80-7196-468-1

Vaše cena 117 Kč

Běžná cena 130 Kč

Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační modely kmitání oscilátorů v programech MS Excel a OpenOffice Calc. Jednoduché modely jsou připraveny ve verzích pro uvedené programy a tvoří základ, s nímž může uživatel dále pracovat podle vlastního uvážení a zájmu.

Zboží přidáno do košíku!