# 9788086873053

Maturita - Matematika - přehled SŠ učiva

Dostupné

Další informace
Výrobce Petra Velanová - nakladatelství VYUKA.cz
Autor Cibulková E., Kubešová N.
EAN 9788086873053
ISBN 978-80-86873-05-3

Vaše cena 163 Kč

Běžná cena 181 Kč

Učebnice obsahuje celou středoškolskou látku matematiky: • Základy matematické logiky • Množiny • Číselné obory a elementární teorie čísel • Algebraické výrazy • Mocniny a odmocniny • Rovnice a nerovnice • Funkce • Goniometrické funkce a trigonometrie • Planimetrie • Stereometrie • Komplexní čísla • Analytická geometrie • Posloupnosti a řady • Kombinatorika • Pravděpodobnost • Statistika. Nechybí však ani doporučené rozšiřující učivo pro přípravu studentů na vysokoškolské studium matematicko-přírodovědných, technických, ekonomických a dalších směrů, v nichž je dobrá připravenost studentů v matematice požadována: • Diferenciální a integrální počet • Úvod do finanční matematiky. Pochopení učiva usnadňují řešené příklady. K přehlednosti knihy přispívá barevné provedení grafů, diagramů, schémat a tabulek.

Zboží přidáno do košíku!