# 9788074890512

Your Space 3 - učebnice

Dostupné

Další informace
Výrobce Fraus
Autor Hobbs M., Keddle J. S.
EAN 9788074890512
ISBN 978-80-7489-051-2

Vaše cena 260 Kč

Běžná cena 289 Kč

Obsah Your Space 3:

Témata: letní prázdniny a zážitky, činnosti, zaměstnání, povinnosti a pravidla, domlouvání se, technologie, svátky, vzdělání, USA a Kanada.
Nové gramatické jevy: minulý průběhový čas (+ kontrast s minulým časem), použití určitého a neurčitého členu, budoucí čas (will a going to), podmínkové věty (podmínka I), předpřítomný prostý čas (+ kontrast s minulým prostým časem), will pro vyjádření nabídky a slibu, too much /many / not enough, neurčitá zájmena, předložky místa (pohybu).
Zaměření jazykových dovedností: vyjadřování návaznosti v textu, čtecí a poslechové dovednosti, výzkum, odhad významu z kontextu, práce v týmu.

Zboží přidáno do košíku!