# 9788072355990

Matematika pro 4. ročník ZŠ

Dostupné

Další informace
Výrobce SPN a.s.
Autor Eiblová, Melichar, Šestáková
EAN 9788072355990
ISBN 978-80-7235-599-0

Vaše cena 114 Kč

Běžná cena 127 Kč

Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu – počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, vztahy mezi čísly, římské číslice, jednotky, délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy, aritmetický průměr, přímá úměrnost, rýsování – kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník,kružnice, kru - obvod a obsah čtverce a obdélníku. obvod trojúhelníku - grafický součet, rozdíl a násobek úseček - osa – úsečky, souměrnosti povrch a síť krychle a kvádru.

Zboží přidáno do košíku!