# 9788087881200

Hravá matematika 8 - pracovní sešit

Dostupné

Další informace
Výrobce Taktik
Autor Ne
EAN 9788087881200
ISBN 978-80-87881-20-0

Vaše cena 134 Kč

Běžná cena 149 Kč

Pracovní sešit poskytuje žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí požadavků RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.

V souladu s RVP ZV

Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky.

Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování
Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu žáků
Úlohy různých vědomostních úrovní
Souhrnné testy na konci každé kapitoly
Shrnutí celého učiva daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje kapitoly:

Opakování ze 7. ročníku
Mocniny a odmocniny
Pythagorova věta
Výrazy a mnohočleny
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Lineární rovnice
Základy statistiky
Opakování z geometrie
Kruh, kružnice, válec
Konstrukční úlohy

Počet stran: 120 celobarevných stran A4

Zboží přidáno do košíku!