# 9788088247067

Matematika F - Hejného metoda

Dostupné

Další informace
Výrobce H-mat, o.p.s.
Autor Hejný M., Šalom P.
EAN 9788088247067
ISBN 978-80-88247-06-7

Vaše cena 149 Kč

Běžná cena 165 Kč

Řada učebnic pro 2. stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií je zpracována v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT, a tím dokončena navazující řada učebnic Hejného metody pro 2. stupeň. Díl G je nadstavbový nad rámec RVP ZV.

Předchozí díly (A až E) této řady učebnic pokrývají požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Protože autoři usilují o diferencované vyučování, jsou předchozí díly doplněné touto učebnicí F, která požadované výstupy RVP ZV posiluje a rekapituluje. V dílu F jsou uvedeny i přehledy znalostí, vztahů a postupů pro případ, že je žáci neobjevili při řešení úloh z předchozích dílů nebo si je potřebují osvěžit. Některé kapitoly jsou zařazeny pro přípravu na typické úlohy, které bývají v přijímacích zkouškách na střední školy. Jiné kapitoly počítají s vyšší úrovní matematických dovedností žáků a jsou označeny jako rozšiřující učivo.

Předpokládáme, že ten díl využijí především učitelé na víceletých gymnáziích a učitelé v matematických třídách základních škol. V běžných třídách považujeme tyto kapitoly za vhodné pro práci s nadanými žáky, jak doporučuje RVP ZV, tedy jako doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu. Záleží tak především na učiteli, jaké kapitoly z této učebnice pro svoji třídu zvolí. Oporou může být příručka učitele, na které usilovně pracujeme.

Zboží přidáno do košíku!