# 60054

Matematika pro 8. ročník 1. díl - PS podle doporučených osnov MŠMT ČR pro ZŠ

Dostupné

Další informace
Výrobce TV Graphics
Autor Kočí L., Kočí S.
EAN Ne
ISBN Ne

Vaše cena 53 Kč

Běžná cena 59 Kč

Matematika 8. ročník 1. díl

I. Opakování a prohlubování učiva ze 7. ročníku.

Celá čísla.
Racionální čísla a početní operace s nimi.

Test - 25 minut
Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku.

MiniTEST - 10 minut
Objemy a povrchy těles.
Shodnost geometrických útvarů, shodná zobrazení.
Přímá a nepřímá úměrnost.
Poměr, měřítko mapy.
Trojčlenka, řešení slovních úloh.

Test - 35 minut
Procenta, promile.

II. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, Pythagorova věta.

Druhá mocnina.

Minitest - 2 x 10 minut
Druhá odmocnina.

Test - 25 minut
Třetí mocnina.

Minitest - 10 minut
Třetí odmocnina.
Zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, n patří do N.

Minitest - 10 minut
Pythagorova věta.

Samostatný projekt č. 1

Zboží přidáno do košíku!