# 60056

Matematika pro 8. ročník 3. díl - PS podle doporučených osnov MŠMT ČR pro ZŠ

Dostupné

Další informace
Výrobce TV Graphics
Autor Kočí L., Kočí S.
EAN Ne
ISBN Ne

Vaše cena 53 Kč

Běžná cena 59 Kč

Matematika 8. ročník 3. díl

Minitest - 30 minut

V. Kruh, kružnice, válec.

Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč.
Vzájemná poloha kružnice a přímky.
Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice.
Vzájemná poloha dvou kružnic.
Délka kružnice, obvod kruhu.
Obsah kruhu.
Slovní úlohy.
Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy.

Test - 25 minut
Kulová plocha, koule.
Úlohy z praxe.

Test - 30 minut

VI. Konstrukční úlohy.

Jednoduché konstrukce.
Množiny všech bodů dané vlastnosti.
Konstrukční úlohy, užití Thaletovy kružnice.
Konstrukční úlohy - testová část.

Test - obtížnost A - 25 minut
Test - obtížnost A - 25 minut
Test - obtížnost B - 30 minut

VII. Závěrečné opakování.

Závěrečné opakování.

Samostatný projekt č. 3

Zboží přidáno do košíku!