V prosinci prodejna otevřena pouze od pondělí do čtvrtka, v pátek zavřeno.
 
# 9788072355907

Přírodověda 4 pro ZŠ - Člověk a jeho svět

Dostupné

Další informace
Výrobce SPN a.s.
Autor Čechurová M., Havlíčková J., Podroužek L.
EAN 9788072355907
ISBN 978-80-7235-590-7

Vaše cena 114 Kč

Běžná cena 127 Kč

Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Ve 4. ročníku žáci poznávají rostliny a živočichy nejen teoreticky podle ekosystémů, ale také postupně v přírodě, v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Rozmanitost přírody se zabývá tématy jako živá a neživá příroda, životní podmínky rostlin a živočichů, rostliny a jejich změny během roku, živočichové a stavba jejich těla, změny přírody během ročních období, rostliny a živočichové v různých, ekosystémech (les, louka, pole, vody a bažiny), rostliny a živočichové v okolí našich domovů, ochrana životního prostředí, Člověk a jeho zdraví tématy: životní podmínky člověka, péče o zdraví (zdravá výživa, pohybový režim), vývoj člověka – základní období.

Zboží přidáno do košíku!