# 9788072453719

Rozmanitost přírody pro 4. ročník - 1. díl

Dostupné

Další informace
Výrobce Alter
Autor Kholová H.
EAN 9788072453719
ISBN 978-80-7245-371-9

Vaše cena 59 Kč

Běžná cena 65 Kč

Přepracované vydání učebnice přináší jednak komplexní pohled na jednotlivé ekosystémy, jednak mnoho zajímavostí ze života rostlin a živočichů. Řízeným pozorováním přírodnin vede žáky k vnímavému vztahu k přírodě a rozvíjí jejich ekologické myšlení a jednání. Cílem učebnice je, aby s ní žáci pracovali jako se zdrojem informací, tj. orientovali se v textu, odlišovali podstatné informace od méně důležitých, vyhledávali požadované údaje, vnímali obrázky, schémata a myšlenkové mapy jako důležité zdroje neverbálních informací. Učí žáky vnímat zásahy člověka do okolní krajiny, pokládat si otázky, v jakém prostředí chtějí žít a co pro to mohou udělat.

Zboží přidáno do košíku!