# 88-45

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - edice Čtení s porozuměním

Dostupné

Další informace
Výrobce Nová škola Brno
Autor Cimala J.
EAN 9788088285045
ISBN 978-80-88285-04-5

Vaše cena 78 Kč

Běžná cena 87 Kč

Učebnice zeměpisu pro 8. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků.

Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, grafů a schémat. Díky nim žáci lépe pochopí učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v prostoru. Každý větší tematický celek je zakončen opakováním. Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny po okrajích učebnice. Najdete zde i medailonky významných osobností ze světa vědy. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení.

V závěru naleznete klíč ke všem opakovacím úkolům, klíčové kompetence a očekávané výstupy. Učebnici uzavírá podrobný rejstřík místopisný a věcný.

Přejeme, ať je vám učebnice užitečným průvodcem hodinami zeměpisu.

Zboží přidáno do košíku!