# 9788075024749

Zákoník práce Komentář s judikaturou - 2. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 7. květnu 2021

Dostupné

Další informace
Výrobce Leges
Autor Hušková P., Jouza L., Kottnauer A.
EAN 9788075024749
ISBN 978-80-7502-474-9

Vaše cena 1611 Kč

Běžná cena 1790 Kč

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se:

výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů,
zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby,
zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce,
pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež,
nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené,
nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých,
nové právní úpravy sdíleného pracovního místa a
zpřesnění právní úpravy doručování písemností v pracovněprávních vztazích.
Autoři podávají ucelený výklad všech uvedených změn zákoníku práce i těch institutů pracovního práva, které změněny nebyly. Praktické je doplnění komentáře bohatými citacemi z použitelné judikatury.

Cílem komentáře je usnadnit čtenáři orientaci v novelizované právní úpravě a nabídnout výklad ustanovení, která by mohla v praxi vyvolávat nejasnosti nebo výkladové problémy.

Zboží přidáno do košíku!