Záruka, Reklamace a vrácení zboží

Vady na zboží můžete reklamovat v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Jak postupovat při reklamaci

Je se zbožím něco v nepořádku? Můžete jej reklamovat následujícími způsoby.

 1. Reklamace objednávky s osobním odběrem
  1. Reklamaci provedete osobně v naší kamenné prodejně na adrese CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, ve které jste si nákup vyzvedli. S sebou si vezměte reklamované zboží a doklad o nákupu. Pro rychlejší vyřízení můžete předem dát vědět na obchod@centrumucebnic.cz nebo nám zavolat na telefon zákaznické podpory +420 224 931 451 (v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00), kde vám rádi poradíme.

   Chci vrátit peníze

   Při uznané reklamaci vám cenu zboží proplatíme na prodejně v hotovosti.

   Chci vyměnit zboží

   První možnost je, že zboží vyměníte za jiné v místě zakoupení. Druhá varianta spočívá v tom, že si vytvoříte novou objednávku s osobním odběrem na stejném výdejním místě. Zboží pak vyměníte při vyzvednutí. Nové zboží musí mít stejnou či vyšší hodnotu než původní. Cenový rozdíl doplatíte v hotovosti nebo kartou.

 2. Reklamace objednávky doručené přepravní společností
  1. Objednávku můžete rovnou poslat na adresu CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1. Pro urychlení vaší reklamace doporučujeme do balíčku vložit kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat. Pro jednodušší vyřízení nám předem napište na obchod@centrumucebnic.cz nebo nám zavolejte na telefon +420 224 931 451 (v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00).

   Chci vrátit peníze

   Pokud chcete vrátit peníze, přiložte k balíčku číslo účtu, na který máme částku zaslat. Na ten vám ji v případě uznání reklamace pošleme do 30 dní od uznání reklamace. V případě uznané reklamace máte nárok také na proplacení poštovného. Zašlete své číslo účtu a kopii podacího lístku na obchod@centrumucebnic.cz. Náklady na přepravu vám proplatíme.

   Chci vyměnit zboží

   Pokud chcete zboží vyměnit, nezapomeňte k balíčku uvést, za jaké konkrétně. Toto zboží musí být ve stejné či vyšší ceně než vrácené. Případný cenový rozdíl doplatíte formou dobírky při zaslání nové zásilky. Při výměně poškozeného či jinak vadného zboží platíme zaslání vždy my. Reklamace se nevztahuje na opotřebení spojené s běžným používáním. Reklamovat můžete celou objednávku nebo její část.

Jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy a vrácení

Nejste se zbožím zakoupeným na našem e-shopu spokojení? Jako spotřebitel jej bez udání důvodu můžete vrátit do 14 dní od zakoupení. Musí být nepoškozené a nepoužité. Podmínky, ze kterých můžete celý nákup nebo jeho část vrátit, jsou shrnuty zde:

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, obchod@centrumucebnic.cz, tel: +420 224 931 451 (v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00), a to formou jednostranného právního jednání zaslaného poštou e-mailem. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je připojen níže, není to však Vaší povinností.

  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty stanovené v bodě 1.2.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

   1. Převzetí zboží
    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů
   2. Náklady spojené s vrácením zboží
    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
   3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zdeTyto informace mají pouze poradní charakter. Chcete-li se dozvědět vše o právech a povinnostech zákazníka a prodejce, doporučujeme Vám, abyste si přečetli projít naše obchodní podmínky.