# 88-47

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika - edice Čtení s porozuměním

Dostupné

Další informace
Výrobce Nová škola Brno
Autor Chalupa P., Weinhöfer M.
EAN Ne
ISBN Ne

Vaše cena 78 Kč

Běžná cena 87 Kč

Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu.

Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Každá větší kapitola je zakončena opakováním.

Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, obrázky a schémata. Díky nim žáci pochopí lépe učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v reálném prostoru.

Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny po okrajích učebnice. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení.

V závěru učebnice je rejstřík a klíč s řešením opakovacích úkolů.

Zboží přidáno do košíku!